Hvad er danse- og bevægelsesterapi?

Jeg plejer at forklare det sådan, at det er ligesom at gå til psykolog, men i stedet for at dele kroppen fra og kun tale med ord fra hovedet, lader vi kroppen ‘tale’ og bearbejder følelserne gennem bevægelse. 

Det handler om at mærke det der sker i kroppen og give udtryk for det. På den måde får du en god fornemmelse for din krops signaler, samt læring til at følge din intuition. 

Vi kender alle de fysiske fornemmelser af at være fx rystende nervøs, høj af forelskelse, sitrende af vrede, knuget af sorg. Det er alle kroppens signaler, der fortæller hvordan vi har det. Disse signaler og tegn kan sætte sig fast i kroppen, hvis vi ikke bevæger den, og med årene kan det blive til smerter, spændinger og humørændringer, som vi ikke forstår. 

Når vi taler med ord, kan vi bevidst eller ubevidst ændre på sandheden, om hvordan vi har det eller hvordan vi har oplevet episoder i vores liv. Men du kan ikke narre din krop. Din krop er ærlig og den vil altid ’fortælle’ sandheden. 

Kroppens sprog kan altså nå dig i situationer, hvor ord ikke slår til. Danseterapien kan lære os at sætte ord på de kropslige fornemmelser der dukker op og på den måde bearbejde de følelser der ikke tjener dig mere. 

Danseterapi kan bruges ved stress, opløsning af gamle traumer, fysiske smerter, psykiske udfordringer eller blot til en større kropslig forståelse. I Tyskland, USA, England og Australien har man haft succes med danseterapi på psykiatriske afdelinger med traumeramte børn og som hjælp til flygtninge, demente ældre og unge med spiseforstyrrelser.